MANIFESTACIÓ ESTATAL A MADRID DIA 18 DE JUNY A LES 12H A CIBELES EN DEFENSA D’ALLÒ PÚBLIC  

Tenim dret a tenir drets?
 
La nostra resposta és molt clara:Totes i Tots tenim DRET a aquests DRETS, perquè són Drets Fonamentals de tots els éssers humans.
 
 La defensa dels Serveis Públics com a drets socials per a totes, ens indica que cal apostar clara i nítidament per la universalitat, suficiència i eficiència d'aquests i la participació de les persones usuàries i treballadores en la seva gestió.
 
 La lluita de totes les persones afectades (milions), dels moviments socials i dels sindicats veritablement de classe, és l'única garantia d'empènyer en el gir de 180º, per aconseguir la reapropiació del que és de tots i totes.
 
La Lluita és l'Únic Camí
 
Parlem:
·       del Dret a la Sanitat Públicauniversal i de qualitat.
·       del Dret a una Educació Pública per a tots i totes que ens formi en llibertat i amb sentit crític.
·       del Dret a que les nostres persones Dependents (gent gran, nens i nenes, persones malaltes i soles), siguin cuidades perquè puguin tenir una qualitat de vida digna.
·       del Dret a Pensions Públiques suficients per a tots i totes.
·       del Dret a que a les nostres ciutats, als nostres pobles, els serveis públics de Neteja, Aigua, Energia, Habitatge, Afers Socials, Medi Ambient, Educació Infantil, Informació i Comunicació, Transports, etc. siguin prestats i atesos per empreses públiques, on la suficiència i l'eficiència d'aquests serveis, es garanteixin sempre
·       del Dret a una Comunicació Pública (Ràdios, Correus, Televisions, Premsa ...) per a totes les persones, que garanteixi la llibertat d'expressió i una informació lliure des de l'interès comú i general.
·       del Dret a una Renda Bàsicagarantida per a tots i totes.